Úplata za předškolní vzdělávání

ZMĚNA VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2021 – 700 Kč

Viz Směrnice

Směrnice o výši úplaty za předškolní vzdělávání, školní rok 2021-2022

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí Mateřské školy Letovice Třebětínská 28/19 v měsíci květnu 2021

Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte stanovila ředitelka dle Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty takto:

květen:               600,- Kč

Celá měsíční úplata.

Plaťte za děti (mimo předškoláky a děti s OŠD), které jsou přihlášeny do MŠ od 12. 4. 2021.

květen:               458,- Kč

Poměrná část výše úplaty za období od 10. 5. 2021, kdy bude MŠ otevřena pro všechny děti.

Plaťte za děti (mimo předškoláky a děti s OŠD), které mohly nastoupit do MŠ od 10. 5. 2021.

Vyúčtování přijatých plateb za úplatu za předškolní vzdělávání proběhne počátkem měsíce září 2021.

Letovice 5. 5. 2021

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí Mateřské školy Letovice Třebětínská 28/19 v měsíci březnu a dubnu 2021

Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte stanovila ředitelka dle Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty takto:

březen:                   0,- Kč

duben:                450,- Kč

(poměrná část výše úplaty za období, kdy bude MŠ otevřena – od 12. 4. 2021)

Plaťte jen za děti (mimo předškoláky a děti s OŠD), které jsou přihlášeny od 12. 4. 2021 do MŠ.

Vyúčtování přijatých plateb za úplatu za předškolní vzdělávání proběhne počátkem měsíce září 2021.

Letovice 12. 4. 2021.

Nové informace ohledně plateb úplaty

Pokud do MŠ dítě nebude docházet v období od 12. 4. 2021 z důvodu stávajících opatření, můžete si trvalý příkaz k úhradě úplaty za předškolní vzdělávání pozastavit po dobu, kdy dítě MŠ nemůže navštěvovat.

Letovice 8. 4. 2021


 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dětí Mateřské školy Letovice Třebětínská 28/19 v měsíci březnu a dubnu 2021

Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte stanovila ředitelka dle Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty takto:

březen:                0,- Kč

duben:                 poměrná část výše úplaty za období, kdy bude MŠ otevřena

Vyúčtování přijatých plateb za úplatu za předškolní vzdělávání proběhne počátkem měsíce září 2021.

Letovice 19. 3. 2021


 

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem je 600 Kč.

Plátce uhradí úplatu bezhotovostní trvalým příkazem v bance do 20. dne kalendářního měsíce na účet mateřské školy:

86 – 1162240247/0100. Trvalý příkaz musí mít označení „úplata a jméno dítěte“.

Trvalý příkaz se zřizuje na období září – červen daného školního roku.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy, i s odkladem školní docházky je bezplatné.

Více informací naleznete ve Směrnici o výši úplaty za předškolní vzdělávání, viz Dokumenty.