Stravování

Vedoucí školní jídelny: Emilie Pecinová

Kuchařka: Libuše Henslová

Pomocná kuchařka: Emilie Pecinová

Cena za stravování:

  • celodenní  stravování dětí 3-6 let: 36,-Kč
    • (v  této ceně jsou zahrnuty:  přesnídávka  9,- Kč  + oběd  18,- Kč + svačina  9 ,- Kč)
  • celodenní  stravování dětí s odkladem 6-7 let 38,-Kč
    • (v  této ceně jsou zahrnuty:   přesnídávka  9,- Kč  + oběd  20,- Kč + svačina  9 ,- Kč)

Výši finančního normativu stanovuje ředitelka a vedoucí stravování, která je zodpovědná za plnění spotřebního koše.

Výše měsíční zálohy stravného splatné nejpozději k 20. daného měsíce: 700 Kč

Číslo účtu: 86 – 1162240247/0100

Doba vydávání stravy

Ranní svačina: od 09:00 do 09:20 

Oběd: od 11:30 do 12:30

Odpolední svačina: od 13:45 do 14:15

Odhlášky stravy: mstrebetin.odhlasky@seznam.cz

Telefon: 516 474 572