Režim dne

BERUŠKY

6.30    7.30 scházení dětí ve třídě Sluníček

7.30    8.00 scházení dětí v obou třídách

6.30    9.00 hry a zájmové činnosti dle volby dět

                          seznamování dětí s novými poznatky

                          procvičování dovedností, pohybové

                          aktivity dětí, řízené individuální nebo

                          skupinové činnosti

9.00    9.20 dopolední svačina dětí

9.20    11.45  příprava na pobyt venku

                          vycházka po okolí nebo pobyt dětí na

                          školní zahradě              

                          příprava dětí na oběd

12.00    12.30 oběd

12.30    12.45 vyzvedávání dětí po obědě

12.30    13.45 příprava na odpočinek, odpočinek dětí,

                           postupné vstávání

13.45    14.15  vstávání dětí, sebeobsluha, úklid postýlek,

                            hygienické návyky

                            odpolední svačina

14.15    15.30  hry a zájmové činnosti dětí v obou třídách

                            postupné rozcházení dětí domů

15.30    16.30 hry a zájmové činnosti dětí ve třídě Sluníček

SLUNÍČKA

6.30    7.30 scházení dětí ve třídě Sluníček

7.30    8.00 scházení dětí v obou třídách

6.30    9.00 hry a zájmové činnosti dle volby dětí

                           seznamování dětí s novými poznatky

                           procvičování dovedností 

                           – vše dle zájmu dětí
9.00    9.20 dopolední svačina

9.20    11.30  příprava na vycházku

                          vycházka nebo pobyt dětí na školní zahradě              

                          příprava na oběd
11.30    12.00 oběd

12.00    12.15 vyzvedávání dětí po obědě

12.00    13.30 příprava na odpočinek, odpočinek dětí,

                            postupné vstávání

13.30    14.15 vstávání dětí

                           hygienické návyky

                           odpolední svačina

14.15    15.30 hry a zájmové činnosti dětí v obou třídách

15.30    16.30 hry a zájmové činnosti dětí ve třídě Sluníček