Prázdninový provoz

Provoz letovických mateřských škol v období letních prázdnin 2021

MŠ Čapkova                        1. 7. –   9. 7.

MŠ Třebětínská                12. 7. – 23. 7.

MŠ Komenského              9. 8. – 20. 8.

Žádost o přijetí do MŠ Letovice, Čapkova – prázdniny

Žádost o přijetí do MŠ Letovice, Třebětínská – prázdniny

Žádost o přijetí do MŠ Letovice, Komenského – prázdniny

Uzavření všech MŠ:

  1. 7. –  6. 8.
  2. 8. – 31. 8.

Podmínky pro přijetí dítěte  prázdninovému provozu:

– žádost o přijetí dítěte do jiné MŠ mohou podat rodiče jen těch dětí, které po prázdninách nenastoupí do 1. třídy ZŠ,

– vyplněnou Žádost o přijetí k prázdninovému provozu v jiné MŠ rodiče odevzdají ve své mateřské škole do 31. 5. 2021 (tiskopisy jsou v MŠ a na webu MŠ),

– žádosti podané později nebudou akceptovány,

– žádost o přijetí k prázdninovému provozu ve všech MŠ mohou podat rodiče jen tehdy, pokud jsou oba zaměstnáni.