Organizace provozu

PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ JE MŠ UZAMČENA PO CELOU DOBU PROVOZU

* RÁNO 

– do 7.30 – zvonek „Sluníčka“, poté na svou třídu

* PŘED OBĚDEM

– zvonek „kuchyň, hlavní chodba“

* PO OBĚDĚ   

– od 12.00 – do 12.15 – zvonek „Sluníčka“

– od 12.30 – do 12.45 – zvonek „Berušky“

* ODPOLEDNE

  • od 14.30 – do 15.00 /15.30/ – zvonek své třídy
  • od /15.00/ 15.30 – do 16.30 – zvonek „Sluníčka“ 

Z důvodu stanovených protiepidemických pravidel v MŠ (úklid, dezinfekce) vás opětovně žádáme o jejich dodržování:

* zdržovat se v šatně co nejkratší dobu

* z MŠ odcházet:

– RÁNO – nejpozději v 8.00 hod.

– PO OBĚDĚ –

– Sluníčka – nejpozději v 12.15 hod.

– Berušky – nejpozději v 12.45 hod.