Zápis se bude konat bez osobní přítomnosti dětí v prodlouženém termínu ve dnech 4. 5., 5. 5. a 6. 5. 2021.

Úterý 4. 5. 2021 od   8.00 do 15.30 hod

Středa   5. 5. 2021 od 13.00 do 15.30 hod

Čtvrtek   6. 5. 2021 od   8.00 do 12.00 hod

Podepsané Žádosti se všemi náležitostmi (viz níže) přineste osobně v obálce označené jménem dítěte do mateřské školy.

Tiskopis žádosti je ke stažení zde, v záložce Rodičům → Zápis do MŠ nebo k vyzvednutí v budově MŠ v termínu od 19. 4. 2021 do 24. 4. 2021.

K Žádosti je třeba doložit následující:

  • Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je splnění povinnosti pravidelného očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které lékař potvrdí přímo v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  • Potvrzení o trvalém pobytu dítěte, které zákonný zástupce obdrží na MěÚ Letovice.
  • Prostou kopii rodného listu.

Po předání Žádosti a dokumentů bude zákonnému zástupci předáno registrační číslo a informace o dalším postupu.