Vzhledem i nadále trvajícím opatřením kvůli zamezení šíření onemocnění COVID-19 budou podmínky adaptace nových dětí následující:

– pokud to není nutné, předejte dítě p. uč. pouze ve dveřích třídy

– v případě adaptačních problémů dítěte (po domluvě s p. uč.), bude umožněn vstup max. jednoho rodiče s dítětem do třídy na nezbytně nutnou dobu

– toto bude umožněno pouze prvních 14 dní v září

Po tomto adaptačním období bude platit ZÁKAZ VSTUPU DO TŘÍD pro všechny rodiče.