Nadstandardní aktivity

Edukativně stimulační skupiny

Edukativně stimulační skupiny byly vytvořeny jako program rozvoje předškolních dětí, které jsou nějakým způsobem potencionálně ohroženy počátečním školním neúspěchem. Hravou formou rozvíjejí schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání. K tomu, aby se tomu dítě naučilo správně a bez problémů je zapotřebí souhry celé řady funkcí, které od sebe nelze oddělit: 

 • jemná motorika, grafomotorika
 • řeč, myšlení
 • sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť
 • zrakové vnímání – zraková diferenciace, orientace čase
 • početní představy

Skupinky jsou rozvrženy do 10 lekcí, 1x za týden. Každá lekce má svoji strukturu, jednotlivé části se střídají, navazují na sebe. Ve skupině je 6 – 8 dětí. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů. Rodič je pokaždé seznámen s cílem a významem prováděné činnosti.Ve skupině pracují dvě učitelky z MŠ. Děti budou rozděleny do skupinek, které budou probíhat v domluvený den od 15:00 do 16:00 hod. ve třídě Berušek. Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Rodič získává náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Náplň lekce je motivací, radou, inspirací. Dětem bojácným, úzkostným přítomnost rodiče usnadňuje zvykat si na nové lidi, situace, zajišťuje jim pocit bezpečí, dává dítěti podporu.

Rodiči tak umožníme vidět dítě při spolupráci s ostatními dětmi, při záměrných činnostech, při práci s cizí dospělou osobou. Vidí, jak dítě reaguje, jak se zapojuje. Tím, že je rodič seznámen s cílem a záměrem aktivit, s metodickým návodem, může v činnostech pokračovat a pozorovat další vývoj dítěte. Významná je i příležitost naučit se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat. Je to společně strávený čas.

Důležitá pravidla

Na skupinky dochází rodič pouze s přihlášeným dítětem, bez sourozenců. Sourozenci narušují pozornost dítěte, rodiče i lektora. Do skupinek by měl docházet rodič, který s dítětem doma pracuje. Musí docházet včas, při pozdním příchodu nemá dítě čas na adaptaci. Po celou dobu musí být vypnuté mobilní telefony. Rodič se musí plně věnovat dítěti. Pokud je dítě nemocné, rodič by si měl přijít pro informace.

Plavu si, ani nevím jak

Specifické cíle: seznamování dětí s vodou a s pohybem ve vodě, osvojování pohybových dovedností, odvahy, hygienických návyků a sebeobsluhy, přispívá ke zvyšování odolnosti dětí vůči nemocem otužováním. Navštěvujeme plavecký bazén v Boskovicích, absolvujeme deset ¾ hodinových lekcí, instruktorky se dětem plně věnují. Bezpečnost dětí zajišťuje plavčík a také          učitelky MŠ, které děti doprovází.

 • ZAHAJUJEME V 2021

  KDE: plavecký bazén – Boskovice

  KDY: zahájení kurzu je – dle epidemické situace 

  ODJEZD OD MŠ: 

  NÁVRAT DO MŠ: 

  DÉLKA LEKCE: 10 lekcí, vždy po 45 min.

Angličtina v MŠ

 • Pro děti ve věku od 3 do 7 let

 • Pod vedením paní učitelky Moniky Wrübel

 • Cena: 1200 Kč/ pololetí

 • Délka lekce: 45 min.

 • Kdy: ve ČTVRTEK, od 13.00 do 13.45 hod.

 • ZAHÁJENÍ: 7. 10. 2021