DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

Rozvíjet sluchové vnímání:

  1. Určování hlásky na začátku slova – sluníčko, jelen…..

     – říkat slova – dítě určuje hlásku na začátku

     – říct hlásku – dítě vymýšlí slova na danou hlásku

     – říct hlásku – dítě doma nebo venku hledá věci, které začínají na danou hlásku

Pokud dítě zvládá první hlásku na začátku, začněte procvičovat hlásku na konci slova.

  1. Určování hlásky na konci slova – pes, bič… (hláska na konci slova musí být znělá – Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4,  Příloha 5

Pokud dítě zvládá poslední hlásku na začátku, začneme procvičovat rozklad jednoslabičná slova.

  1. Rozkládání jednoslabičných slov 

    – motivujeme tím, že dětem říkáme “Marťánek řekl: neumím dobře mluvit, chci vědět, co ta písmenka znamenají dohromady

   – př. p-e-s, h-ů-l, b-i-č  (ze začátku je lepší, když má dítě před sebou obrázky, příloha 1,2,3,4,5 – viz výše)

  1. Vytleskávání slov a určování počtu slabik 
  2. Hledání rýmů – Příloha 6 – Rýmy,  hledat rýmy v básničkách, hledat rýmy ke slovům….

Rozvíjet zrakové vnímání, paměť: 

  1. Skládat puzzle, půlené obrázky, pexeso...
  2. “Kimova hra” – zapamatovat si věci na obrázku nebo předměty na stole – ukázat dětem na chvilku předměty nebo obrázky, pak zakrýt, dítě jmenuje, co si zapamatovalo. (ze začátku méně předmětů, později přidat počet)

Číst si, četba na pokračování, povídat si o tom, co jste četly.

Opravovat správné držení tužky.

Uvolňování ruky.

Učit děti zavazovat tkaničky.

Rozvíjet početní představy: 

Hrát společenské hry – číslo na kostce (už by měli znát bez počítání puntíků), počítá posunování po políčkách.

Stavět komíny z kostek (porovnávání věží různých velikostí, počítáme kostky…).

1. téma: “Jaro ťuká na vrátka”

Období: 1. 3. – 14. 3. 2021

Vzdělávací nabídka pro předškoláky:

ROZUMOVÁ VÝCHOVA:
– pohádka “Jak Krtek a skřivánek přivítali jaro” – Příloha 1
– přečtěte dětem pohádku
– povídejte si o pohádce
– naučte se s dětmi dvě básničky z pohádky
– seznamte děti s charakteristickými znaky jara a následně vypracujte Příloha 2 a Příloha 3

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI:
– vyrobte a ozdobte si dle fantazie a vlastních možností
– “Klíč k odemknutí jara” – vzor výrobku – Příloha 4
– šablona klíče – Příloha 5
– nakreslete si “jarní sluníčko” pro radost (barvami, pastelkami….)

HUDEBNÍ ČINNOSTI:
– naučte se s dětmi píseň “Voláme jaro” – Příloha 6 – na melodii písničky Prší, prší
(při písničce můžete do rytmu tleskat nebo pleskat o stehna)

GRAFOMOTORIKA:
– veďte děti ke správnému držení tužky
– veďte k plynulému nepřerušovanému pohybu tužky po papíře (nemusí být přesně
obtaženo, jde o plynulý pohyb),
obtahujeme min. 5x tužkou nebo pastelkou
Příloha 7
– Příloha 8

– Příloha 9
– Příloha 10

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ:
– Příloha 11

ZRAKOVÉ VNÍMÁNI:
– Příloha 12 (Puzzle – obrázek vykreslit, rozstříhat, složit a nalepit na papír)
– Příloha 13 (Stíny – přiřadit správný stín ke kytičce; spojit každou dvojici jinou
barvou)
– Příloha 14

POČETNÍ PŘEDSTAVY:
– Příloha 15 (Sluníčka)
– Příloha 16 (Květinová zahrádka)
– Příloha 17 (Spočítej kytičky na řádku a nakresli stejný počet puntíků do volného
políčka)

PROSTOROVÁ ORIENTACE:
– Příloha 18 – splň úkoly

– nakresli vlevo pod strom hříbek
– nakresli na strom šišku
– nakresli vpravo vedle stromu panáčka
– nakresli vlevo vedle domu kytičku
– nakresli vpravo vedle domu plot
– nakresli vpravo nahoru strom
– nakresli za chlapečka vozík
– nakresli vlevo dolů míč
– nakresli vlevo nahoru sluníčko

Období: 15. 3. – 28. 3. 2021

Vzdělávací nabídka pro předškoláky:

ROZUMOVÁ VÝCHOVA:
– pohádka “O koťátku, které zapomnělo mňoukat” – příloha 1
– přečtěte dětem pohádku
– vyjmenujte zvířátka z pohádky
– jaké vydávají zvířátka zvuky
– jaká ještě znáš domácí zvířátka (ze dvorečku, z farmy) – příloha 2 (nebo jakákoliv knížka, leporelo, co máte doma)
– víš, jak se jmenují jejich mláďátka?
– příloha 3 (Kde je moje mláďátko)
– pojmenuj domácí zvířátka a z mláďátek vybarvi pouze ta, která patří k dospělému zvířátku
 
VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ ČINNOSTI:
– příloha 4 – vyrobte si prstové loutky 
– zkuste nakreslit nějaké domácí zvířátko
 
HUDEBNÍ ČINNOSTI:
– zazpívejte si s dětmi písničky o zvířátkách (př. Kočka leze dírou, Skákal pes, Prší prší, Pásla ovečky, Když jsem já sloužil, Zvířecí řeč….)
 
GRAFOMOTORIKA:
 příloha 5, příloha 6, příloha 7 “Jedním tahem”
– veďte k plynulému nepřerušovanému pohybu tužky po papíře, nemusí být přesně obtaženo, jde o plynulý pohyb, obtahujeme min. 5x tužkou nebo pastelkou (střídání barev)
– příloha 8 – grafomotorika kůň – horní oblouk 
 
SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ:
– vytleskej si názvy zvířátek a nakresli pod obrázek stejný počet koleček
– na jakou hlásku zvířátka začínají
– vymyslete zvířátka, která začínají na hlásku K
 
ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ:
– příloha 10 (kočky) – zakroužkuj barevně v řadě jiný obrázek
– příloha 11 (dom. zvířátka)
– najdi v obrázku různá dom. zvířátka, každé zvíře obtáhni jinou barvou (můžete fixou – je lépe vidět)
– víš kolik je v obrázku schováno zvířátek?
– zvířátka si pojmenujte
 příloha 12, příloha 13 – hledej rozdíly v obrázcích (rozdíly označ červeným křížkem)
 
POČETNÍ PŘEDSTAVY + zrakové vnímání:
– najdi a vybarvi zvířátka (králíček, kačenka, prasátko, kravička, slepička, kuřátko, kočička, ovečka)
– spočítej kolik je zvířátek na obrázku a do prázdného políčka u zvířátka nakresli stejný počet teček 
– kterých zvířátek je nejvíc, nejméně, stejně
 
PROSTOROVÁ ORIENTACE:
– příloha 15 (domeček s okýnky)
– nejdříve si s dětmi ukažte, která okýnka jsou “nahoře”, “dole”, “uprostřed”, která okýnka jsou “vpravo”, “vlevo”
– ukažte si “řádky” (vodorovně) – nahoře, dole, uprostřed, “sloupečky” (svisle) – vpravo, vlevo, uprostřed
– rodič říká – které zvířátko je “nahoře vlevo” – dítě ukáže a odpoví  (př. ukaž všechna zvířátka “vlevo”, “vpravo”, “dole vpravo”……)
– příloha 16 (kočka)
– rodič říká, kde je kočka, dítě ukazuje
 – rodič ukazuje, kde je kočka, dítě říká pojmy (na, v, pod, za, vpravo vedle krabice, před, přes, mezi)
 

Období: 29. 3. – 11. 4. 2021

Vzdělávací nabídka pro předškoláky:

ROZUMOVÁ VÝCHOVA:

– pohádka “Kouzelná slepička” – Příloha 1

– přečtěte dětem pohádku

– odpovězte si na otázky k pohádce

Příloha 2 – dějová posloupnost 

– dítě si vystřihne obrázky – seřadí je podle toho, co se na nich děje

– co se stalo nejdřív, co potom a co nakonec, dítě vypráví, co se děje na daném obrázku

– zopakujte si s dětmi velikonoční říkanku:

      Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný.

      Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. 

      V komoře v koutku, na zeleným proutku.

VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ ČINNOST:  

– zapojte děti do velikonoční výzdoby vašeho domova

– budeme rádi, když nám pošlete fotografii, jak se vám výzdoba podařila

Příloha 3, Příloha 4  můžete využít náměty na pracovní činnost (skládání z papíru je pro děti obtížné, měli by umět přehnout papír, zarýhnout palcem) 

GRAFOMOTORIKA:

Příloha 5, Příloha 6 – “Jedním tahem” – veďte k plynulému nepřerušovanému pohybu tužky po papíře, nemusí být přesně obtaženo, jde o plynulý pohyb, obtahujeme min. 5x tužkou nebo pastelkou (střídání barev)

Příloha 7 (kraslice)

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ:

Příloha 8

– 1. Obrázky si s dětmi nejdříve všechny pojmenujte.

– 2. Úkol je popsán v pracovním listu.

Vyjmenujte si, co všechno patří k Velikonocům (kraslice, žíla, zajíček, slepička, pomlázka…..). 

Určujte první hlásku ve slově, vytleskávejte na slabiky a určujte jejich počet.

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ: 

Příloha 9 (půlené kraslice)

Příloha 10 (obrázkové sudoku – zrakové vnímání, prostorová orientace) 

– Jak luštit obrázkové sudoku? Ukažte si s dětmi “řádky” a “sloupečky”. V řádku a sloupečku se nesmí opakovat stejný obrázek.

– Děti si vystřihnou 6 obrázků (příloha 10 – dole) a přiřazují do tabulky.

Příloha 11, Příloha 12, Příloha 13 (tangramy – zrakové vnímání, prostorová orientace), černobílý tisk nevadí

– tangramy – hlavolam složený z několika dílů

– příloha 11 – vystřihněte si přesně dílky kraslice

– příloha 12, 13 – děti staví z vystřižených dílků podle vzoru

POČETNÍ PŘEDSTAVY:

Příloha 14 – početní představy – do políček napsat stejný počet puntíků

Příloha 15 – geometrické tvary, počty, pravo-levá orientace

PROSTOROVÁ ORIENTACE:

Příloha 16 (kobereček) 

Příloha 17 (sušenky)

Příloha 18 (kraslice) – obtáhni a dokonči