Zajímavosti pro rodiče

Co by děti měly zvládnout, co s sebou do MŠ

Informace o správném a špatném držení tužky u dětí:

správné psaní

špatné držení 1

spatné držení 2

Webové stránky pro inspiraci:

http://www.predskolaci.cz/

Homepage