Informace o stravování

Vedoucí školní jídelny:  Emilie Pecinová

Kuchařka:                         Libuše Henslová

Pomocná kuchařka:        Emilie Pecinová

Cena za stravování: (finanční limit)

celodenní  stravování dětí 3-6 let                              32,-Kč

v  této ceně jsou zahrnuty:  přesnídávka  9,- Kč  + oběd  16,- Kč + svačina  7 ,- Kč

celodenní  stravování dětí s odkladem 6-7 let       34,-Kč

v  této ceně jsou zahrnuty:   přesnídávka  9,- Kč  + oběd  18,- Kč + svačina  7 ,- Kč

Výši finančního normativu stanovuje ředitelka a vedoucí stravování, která je zodpovědná za plnění spotřebního koše.

Výše měsíční zálohy stravného splatné nejpozději k 20. daného měsíce: 600 Kč

Číslo účtu: 86 – 1162240247/0100

Odhlášky stravy

Povinností rodičů je děti včas a bez zbytečného odkladu odhlásit ze stravování v případě nemoci nebo jiného důvodu. Při odhlášení uvádějte vždy důvod a délku jejich nepřítomnosti .

Možnosti odhlašování :

  • osobně ve školce den předem , nebo první den nemoci nejpozději do 7.3o hod
  • telefonicky na čísle 516 474 572 den předem nebo první den nemoci nejpozději do 7.30 hod
  • e-mailem, mstrebetin.odhlasky@seznam.cz, den předem nebo první den nemoci nejpozději do 7.00 hod

První den nepřítomnosti (pokud jste neměli možnost se včas odhlásit) si můžete oběd vyzvednout do vlastních přinesených nádob  od 11.15 hod. do 11.30 hod  v kuchyni MŠ. K obědu  není možno z hygienických důvodů vydávat svačiny. Druhý a každý další den když se do 7.3o hodin nedostavíte, nezavoláte nebo nedáte jinak vědět, že dítě nebude do mateřské školy chodit, Vám bude počítána plná cena stravného až do doby řádné omluvy .

Doba vydávání stravy

Ranní svačina:            od 09.00 hod. do 09.20 hod

Oběd:                              od 11.30 hod. do 12.30 hod.

Odpolední svačina:   od 13.45 hod do 14.15 hod.

Odhlášky stravy:        mstrebetin.odhlasky@seznam.cz

Telefon:                         516 474 572  

2018-19 Provozní řád + organizace školního stravování

  Provozní řád kuchyně školního stravování.