Pravidla vstupu do budovy a používání zvonků

Každý příchozí je povinen se ohlásit.

Není povoleno vstoupit do MŠ bez předchozího ohlášení přes zvonek u vstupních dveří (např. více příchozích rodičů ve stejnou dobu – musí se ohlásit každý, nenechávat pootevřené dveře dalším příchozím).

Důvodem je:

1. bezpečnost dětí

2. dítě v klidu dokončí hru, uklidí si a p. uč. ho předá rodiči, který čeká vždy za dveřmi třídy

Jak používat zvonky

– Zvolte zvonek podle toho, kam jdete (viz nápisy na zvoncích).

– Zvonek uvnitř zvoní tehdy, pokud po zmáčknutí voleného tlačítka slyšíte dlouhý  přerušovaný tón.

– Pokud slyšíte obsazovací tón, nedozvoníte se. Obsazovací tón se zruší zmáčknutím zvonku. Potom můžete opět zvonit.