Organizace provozu

PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ JE MŠ UZAMČENA PO CELOU DOBU PROVOZU

* RÁNO 

– do 7.30 zvoňte na zvonek „Sluníčka“, poté na svou třídu

– při konání akcí (divadla, výlety, aj.), zvoňte na zvonek „Sluníčka“

* PŘED OBĚDEM

– zvoňte na zvonek „kuchyň, hlavní chodba“

* PO OBĚDĚ   

– od 12.00 – do 12.15 zvoňte na zvonek „Sluníčka“

– od 12.30 – do 12.45 zvoňte na zvonek „Berušky“

* ODPOLEDNE

  • od 14.30 – do 15.00 /15.30/ zvoňte na zvonek své třídy
  • od /15.00/ 15.30 – do 16.00 zvoňte na zvonek „Sluníčka“ 

Z důvodu stanovených protiepidemických pravidel v MŠ (úklid, dezinfekce) vás opětovně žádáme o jejich dodržování:

* zdržovat se v šatně co nejkratší dobu

* z MŠ odcházet:

– RÁNO – nejpozději v 8.00 hod.

– PO OBĚDĚ –

– Sluníčka – nejpozději v 12.15 hod.

– Berušky – nejpozději v 12.45 hod.