OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Drobné změny k 19. 5. 2020 jsou psané kurzívou!

Vážení rodiče,

oznamujeme vám, že Mateřská škola Letovice, Třebětínská

obnoví svůj provoz dne 25. 5. 2020

za těchto podmínek vycházejících z doporučení MŠMT ze dne 30. 4. 2020:

1. Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

  – dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními

2. Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

 • před školou dodržovat odstupy při čekání na vstup do MŠ
 • pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu
 • pro zachování rozestupů při převlékání bude řízený vstup do MŠ

3. V prostorách mateřské školy

 • zvoňte dle zvyklostí a časů uvedených u zvonků
 • při vstupu do MŠ vydezinfikovat ruce
 • doprovázející osoba se v prostorách šatny pohybuje vždy v roušce
 • do MŠ doprovází dítě max. 1 osoba a v MŠ se zdržuje pouze po nezbytně nutnou dobu, v MŠ se nezdržovat
 • v šatně dodržovat odstupy 2 metry
 • při příchodu uschovejte roušku dítěte do sáčku a nechte ji v šatně na značce dítěte
 • děti a pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit NEMUSÍ
 • doprovod dítěte musí z budovy MŠ odejít NEJPOZDĚJI V 8.00 hod. – dezinfikování prostor školy
 • aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ – připravte dětem dostatek oblečení na zahradu

4. Ve třídě

 • ZÁKAZ VSTUPU DO TŘÍD DOPROVODU DÍTĚTE – DÍTĚ PŘEDAT U DVEŘÍ TŘÍDY UČITELCE

5. Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 bude zákonný zástupce neprodleně kontaktován, aby si dítě okamžitě vyzvedl

6. Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování

 • školní stravování bude zabezpečeno v běžné podobě za zvýšených hygienických podmínek

7. Základní pravidla pro provádění úklidu

 • před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor
 • zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou)

8. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

 • doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské školy s tímto vědomím
 • při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), na kterém zároveň stvrzuje, že byl seznámen s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (Čestné prohlášení najdete v sekci Dokumenty)

9. Plánované akce v MŠ a nadstandartní aktivity

 • všechny plánované akce školy a nadstandartní aktivity (logopedie, angličtina) do konce školního roku 2019/2020 jsou ZRUŠENY

10. Prázdninový provoz

 • provoz letovických mateřských škol v období letních prázdnin bude probíhat za stejných opatřeních a dle stávajících podmínek pro přijetí dítěte k prázdninovému provozu zveřejněných na webových stránkách jednotlivých mateřských škol

11. Vyplnění dotazníku

 • dotazník najdete v sekci Dokumenty
 • zákonný zástupce oznámí formou dotazníku mateřské škole přítomnost či nepřítomnost dítěte v MŠ do konce školního roku  2019/2020 a během prázdninového provozu
 • vyplněný dotazník pošlete na email MŠ do 15. 5. 2020

V Letovicích dne 5. 5. 2020.

Lenka Nováková, ředitelka mateřské školy

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuálně. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.