Zápis do mateřské školy Letovice, Třebětínská

Proběhne v úterý 4. května 2021 od 8.00 do 15.30 hod.

Co je nutné doložit (podmínky pro přijetí „Žádosti o přijetí dítěte do MŠ”):

– rodný list dítěte k nahlédnutí

– doklad o trvalém bydlišti dítěte písemně potvrzený daným MěÚ, OÚ

– vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání” s potvrzením od dětského lékaře

(k vyzvednutí v MŠ od 19. 4. do 23. 4. 2021 nebo na www.msletovice-trebetinska.cz)

 

O případných změnách vzhledem k epidemické situaci vás budeme včas informovat.