NADSTANDARTNÍ AKTIVITY v MŠ jsou ZRUŠENY (protiepidemická opatření)

– jsou prozatím ZRUŠENY (protiepidemická opatření)

→ logopedie – na neurčito

→ angličtina – zatím do 28. 2.

→ ESS –  nebudou letos zahájeny 

→ plavání – pravděpodobně letos nebude uskutečněno (bude upřesněno)