Nadstandardní aktivity

Edukativně stimulační skupiny

ess01Edukativně stimulační skupiny byly vytvořeny jako program rozvoje předškolních dětí, které jsou nějakým způsobem potencionálně ohroženy počátečním školním neúspěchem. Hravou formou rozvíjejí schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání. K tomu, aby se tomu dítě naučilo správně a bez problémů je zapotřebí souhry celé řady funkcí, které od sebe nelze oddělit: 

 • jemná motorika, grafomotorika

 • řeč, myšlení

 • sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť

 • zrakové vnímání – zraková diferenciace, orientace čase

 • početní představy

ess02Skupinky jsou rozvrženy do 10 lekcí, 1x za týden. Každá lekce má svoji strukturu, jednotlivé části se střídají, navazují na sebe. Ve skupině je 6 – 8 dětí. S dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů. Rodič je pokaždé seznámen s cílem a významem prováděné činnosti.Ve skupině pracují dvě učitelky z MŠ. Děti budou rozděleny do skupinek, které budou probíhat v domluvený den od 15:00 do 16:00 hod. ve třídě Berušek. Přítomnost rodiče je velmi důležitá. Rodič získává náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co a jak s dítětem dělat, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Náplň lekce je motivací, radou, inspirací. Dětem bojácným, úzkostným přítomnost rodiče usnadňuje zvykat si na nové lidi, situace, zajišťuje jim pocit bezpečí, dává dítěti podporu.

Rodiči tak umožníme vidět dítě při spolupráci s ostatními dětmi, při záměrných činnostech, při práci s cizí dospělou osobou. Vidí, jak dítě reaguje, jak se zapojuje. Tím, že je rodič seznámen s cílem a záměrem aktivit, s metodickým návodem, může v činnostech pokračovat a pozorovat další vývoj dítěte. Významná je i příležitost naučit se s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat. Je to společně strávený čas.

Důležitá pravidla

Na skupinky dochází rodič pouze s přihlášeným dítětem, bez sourozenců. Sourozenci narušují pozornost dítěte, rodiče i lektora. Do skupinek by měl docházet rodič, který s dítětem doma pracuje. Musí docházet včas, při pozdním příchodu nemá dítě čas na adaptaci. Po celou dobu musí být vypnuté mobilní telefony. Rodič se musí plně věnovat dítěti. Pokud je dítě nemocné, rodič by si měl přijít pro informace.

ROZDĚLENÍ  DĚTÍ  DO  EDUKATIVNĚ  STIMULAČNÍCH  SKUPIN  2017/2018 (dále jen  „skupinek“), termíny:

PONDĚLÍ  – lektorky:  uč. z MŠ – Hana Veselá, uč. ze ZŠ – Mgr. Helena Koláčková

 1. HOCKOVÁ Lucie
 2. JAROŠ Matyáš
 3. KADERKOVÁ Adéla
 4. KOUBKOVÁ Karolína
 5. PÁTEČEK Jan
 6. ŠMERDA Adam
 7. ŘEHOŘOVÁ Magdaléna
 8. TINTĚRA Adam

ÚTERÝ –  lektorky: uč. z MŠ – Lenka Gernešová, uč ze ZŠ – Mgr. Vladimíra Španělová 

 1. DROBNÍČEK Adam
 2. HLAVÁČEK Radek
 3. KRATOCHVILOVÁ Anna
 4. LAŠAN Lukáš
 5. LEFLER Daniel
 6. MOŽÍŠEK Jakub
 7. MÜLLEROVÁ Markéta

STŘEDA –  lektorky: uč. z MŠ – Lenka Gernešová, Hana Veselá

 1. DOSKOČIL Matyáš
 2. DVOŘÁKOVÁ Kristýna
 3. KOTOULEK  Milan
 4. PLAVEC Nikolas
 5. ŠIRŮČKOVÁ Barbora
 6. RYŠAVÁ Karolína
 7. OLŠAN Antonín

ZAHÁJENÍ  „skupinek“:

PONDĚLÍ        8. 1. 2018           ÚTERÝ  9. 1. 2018             STŘEDA  10. 1. 2018    

TERMÍNY:  10. lekcí – vždy od 15:00 do 16:00 hod. ve třídě Berušek

 1. lekce:   8. 1.   2018                            9. 1. 2018                              10. 1. 2018
 2. lekce: 22. 1.                                       23. 1.                                       24. 1.              
 3. lekce: 29. 1.                                       30. 1.                                       31. 1.
 4. lekce: 12. 2.                                       15. 2.  (čtvrtek)                   14. 2.
 5. lekce: 19. 2.                                      20. 2.                                       21. 2.
 6. lekce: 26. 2.                                      27. 2.                                       28. 2.
 7. lekce: 12. 3.                                       13. 3.                                       14. 3.
 8. lekce: 19. 3.                                      20. 3.                                       21. 3.
 9. lekce: 26. 3.                                      27. 3.                                       28. 3.
 10. lekce:   9. 4.     (v ZŠ)                     10. 4.   (v ZŠ)                         11. 4.  (v ZŠ)             

Jarní prázdniny: 5. 2. – 11. 2. 2018. (ESS nebudou)

Docházejte minimálně 10 – 15 min. před začátkem ESS – kontrola úkolů.

line

Logopedická péče v MŠ

NABÍZÍME: spolupráci s Mgr. Reginou Müllerovou, speciální pedagožkou z Boskovic. Napravuje logopedické vady přímo v naší mateřské škole. Dojíždí k nám 1 x týdně, vždy ve středu od 6.30 hod. a individuálně pracuje s dětmi, které o tuto péči mají zájem. Rodiče si platí 100 Kč za 1/2 hod. Dostávají veškeré informace o logopedických cvičeních  v sešitě A4, možný je i osobní kontakt rodiče s pedagožkou. Péče probíhá individuálně a pokud je nutné za účasti rodičů, přednostně jsou přihlašované předškolní děti.

S sebou mít vždy: 100 Kč + sešit A4

line

 Plavu si, ani nevím jak

plavani01Specifické cíle: seznamování dětí s vodou a s pohybem ve vodě, osvojování pohybových dovedností, odvahy, hygienických návyků a sebeobsluhy, přispívá ke zvyšování odolnosti dětí vůči nemocem otužováním. Navštěvujeme plavecký bazén v Boskovicích, absolvujeme deset ¾ hodinových lekcí, instruktorky se dětem plně věnují. Bezpečnost dětí zajišťuje plavčík a také                                                                                       učitelky MŠ, které děti doprovází.

INFORMACE O PLAVECKÉM VÝCVIKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

KDE:  plavecký bazén – Boskovice

KDY: zahájení kurzu je v pondělí 19. března 2018, pak vždy v pondělí

ODJEZD OD MŠ: v 9.00 hod.

NÁVRAT DO MŠ: asi v 11.20 hod.

DÉLKA LEKCE:  10 lekcí, vždy po 45 min.

1.lekce:   19. 3.                                    6.lekce:    30. 4.             

2.lekce:   26. 3.                                  7.lekce:       7. 5. 

3.lekce:     9. 4.                                   8.lekce:      14. 5. 

4.lekce:   16. 4.                                  9.lekce:      21. 5. 

5.lekce:   23. 4.                                 10.lekce:      28. 5. 

S SEBOU:  PLAVKY,  OSUŠKA  → VŠE PODEPSANÉ !!  + pití s uzávěrem

CENA  KURZU:

 • Za bazén
 • 790 Kč/pronájem bazénu/lekce + 200 Kč/instruktor/lekce
 • Celkem: 1190 Kč/45 min./lekce
 • při počtu 20 dětí vychází jedna lekce na 60,- Kč / dítě/ lekce
 • Pokud bude dětí méně, cena bude vyšší.  Platí se, i když dítě chybí. Vybíráme ke konci kurzu.
 • Za autobus – asi 600,- Kč / dítě / kurz. Platí se, i když dítě chybí. Vybíráme po skončení kurzu dle faktury za dopravu.

HLÁSIT MŮŽETE DĚTÍ, KTERÉ SE NEBOJÍ VODY A JSOU ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ SAMOSTATNÉ V SEBEOBSLUZE.

line

Hra na zobcovou flétnu

 • Pro děti předškolního věku

 • Pod vedením p. uč. BcA. Andrýskové Ludmily, DiS. ze ZUŠ Letovice

 • Cena: 80 Kč/měsíc, tzn. 400 Kč/pololetí

 • Délka lekce: 45 min.

 • Kdy: vždy v ÚTERÝ od 13.00 do 13.45 hod.

 • Co potřebujeme: kvalitní flétnu

 

line

Angličtina v MŠ

 • Pro děti ve věku od 3 do 7 let

 • Pod vedením paní učitelky Moniky Wrübel

 • Cena: 1000 Kč/ pololetí

 • Délka lekce: 45 min.

 • Kdy: vždy ve ČTVRTEK od 13.00 do 13.45 hod.