Kalendář akcí

Kalendář akcí na školní rok 2018/2019

Rok 2018

 Září

 • Schůzka s rodiči v mateřské škole – úterý 4. 9. 2018

 • „Přes silnici za ruku“ – akce s Městskou policií – pondělí 17. 9. 2018

 • Beseda s veterinárním inspektorem – Máme rádi zvířata – Jak se správně starat o zvířata nejen v domácnosti + výtvarná soutěž – pátek 21. 9. 2018, 8:15 – 9:15 hod.

Říjen

 • Kaštanové tvoření – tvoření dětí v MŠ z přírodních materiálů – brambory, žaludy, šišky, bukvice, kaštany, kukuřice, listy aj. – podzimní tvoření s rodiči

 • Beseda pro rodiče předškoláků o školní zralosti dětí – středa 31. 10. 2018

 • Divadelní představení v KD – „Kůzle“ (divadlo Radost Brno) – čtvrtek 18. 10. 2018 od 10.00 hod.

Listopad

 • Beseda pro rodiče a pedagogy v MŠ – vybrané téma z nabídky Skutečně zdravé školky

 • Divadelní představení v MŠ – Martin Hruška Brno – „Červená Karkulka“ – 1. 11. 2018 od 9.30 hod.

 • Informační schůzka s rodiči o ESS (edukativně stimulační skupiny)

Prosinec

 • „Mikulášská nadílka“ – návštěva Mikuláše, čerta a Anděla v MŠ – středa  5. 12. 2018 od 10.00 hod.

 • Pečení a zdobení vánočního cukroví s dětmi

 • „Těšíme se na vánoce“ – posezení s rodiči a dětmi, tvoření vánočních dekorací, krátké vystoupení dětí, poslech vánočních koled – Berušky – úterý 11. 12. 2018 od 15.00 hod., Sluníčka – středa 12. 12. 2018 od 15.00 hod.

 • Vánoční výzdoba MŠ – průběžně

 • Vánoční stromeček pro ptáčky před MŠ – doplnění krmiva pro ptáčky na stromeček (koule) a do krmítka (slunečnice)

Rok 2019

Leden

 • Zahájení Edukativně stimulačních skupin (ESS) pro předškoláky a rodiče ve třídě Berušek

 • „Den sněhuláků“ – bobování a stavění sněhuláků na školní zahradě – dle počasí

 • Krmení zvířátek v lese ve spolupráci s myslivci

 • Tři králové – 6. leden 2019

 Únor

 • Maškarní rej v MŠ – středa 20. 2. 2019, celé dopoledne v MŠ

 • Edukativně stimulační skupiny (ESS) pro předškoláky a rodiče

Březen

 • Fotografování dětí v MŠ – firma Photodienst

 • Jarní výzdoba v MŠ – výtvarné tvoření dětí 

 • Zahájení plaveckého výcviku dětí

 • Edukativně stimulační skupiny (ESS) pro předškoláky a rodiče

Duben

 • Tvoření velikonočních a jarních dekorací s dětmi a rodiči, výzdoba MŠ – tvořivá školka

 • Plavecký výcvik dětí 

 • Velikonoční tvoření – výtvarné tvoření dětí a rodičů

 • Fotografování předškoláků na tablo

 • Beseda s městskou policií – v MŠ

 • Vycházka do MŠ Komenského

 • Projekt – oslava „Dne Země“ v MŠ pro děti a rodiče – třídění odpadu v MŠ – akce „Kam s ním?“, vycházka ke Kovošrotu a Rematu, úklid školní zahrady, vycházka k rybníku s plněním úkolů, soutěže a hry na školní zahradě se zaměřením na environmentální výchovu

 • Slet čarodějnic a čarodějů, opékání párků – pátek 26. 4. 2018

 • Oslava „Dne Země“

 • Návštěva vzdělávacího střediska EV – Lipka Brno – ve středu 3. 4. 2018

 • Edukativně stimulační skupiny (ESS) pro předškoláky a rodiče 

Květen

 • Zápis do mateřské školy

 • Návštěva dětské knihovny

 • Školní výlet

 • Návštěva 1. tříd ZŠ Komenského s předškoláky 

 • Návštěva Minifarmy v Drválovicích 

 • Srdíčkový den – Den matek – vyrábění dárečků pro maminky 

 • Dopravní hřiště v Blansku

 • Plavecký výcvik dětí 

 • MDD – sportovní dopoledne + skákací hrad + lukostřelba na školní zahradě

Červen

 • Návštěva hasičské zbrojnice

 • Návštěva u myslivců na myslivecké chatě 

 • Vycházka do MŠ Komenského

 • Rozloučení s předškoláky – zábavné odpoledne pro rodiče a děti – ve čtvrtek 20. 6. 2019 od 15.00 hod., s „Brněnskými písničkovými Tetinami“

Divadelní představení dle celoročních nabídek. Termíny a další akce budou doplňovány průběžně.