Dokumenty

Podmínky provozu mateřské školy vzhledem ke covid-19

PRAVIDLA ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ

Schůzka s rodiči – 2. 9. 2020

Pravidla vstupu do budovy a používání zvonků

Organizace_školniho_roku_2020 – 2021


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Individuální vzdělávání – čestné prohlášení zákonného zástupce

Informace k oznámení zahájení individuálního vzdělávání

OZV 1 2017

ŠKOLSKÝ OBVOD MATEŘSKÉ ŠKOLY LETOVICE

Co by děti měly zvládnout, co s sebou do MŠ


GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Legal claim_GDPR


Provozní řád MŠ Třebětínská, aktualizace od 1. 9. 2020

Školní řád MATEŘSKÉ ŠKOLY – od 1. 9. 2020

Dodatek Školního řádu mateřské školy, k 1. 10. 2020

Směrnice o výši úplaty za předškolní vzdělávání, školní rok 2020-2021

ŠVP od 1. 9. 2020


Pověřený konzultant pro komunikaci se SPC


http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani

Obecně závazná vyhláška Města Letovice č. 6-2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Letovice


Publicita – Podpora EVVO a vybudování přírodní zahrady při MŠ Letovice, Třebětínská


VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2014


Schválený plán nákladů a výnosů MŠ Letovice, Třebětínská z rozpočtu zrřzovatele – 2019 + čerpání za rok 2018

Schválený střednědobý výhled MŠ Letovice, Třebětínská, 2020-2021+ návrh 2022+2023.xlsnovy

Návrh finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2021 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu, 2022+2023