Dokumenty

DOKUMENTY – OBNOVENÍ PROVOZU

DOTAZNÍK PRO RODIČE

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

Provoz MŠ od 25. 5. 2020 – informace pro rodiče


Schůzka s rodiči – 3. 9. 2019


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020/2021

Pořadí přijatých dětí 2020 – 2021

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, 2020-2021

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2020 -2021

Čestné prohlášení k očkování – MŠ Třebětínská

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2020 – 2021

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

Individuální vzdělávání – čestné prohlášení zákonného zástupce

Informace k oznámení zahájení individuálního vzdělávání

OZV 1 2017

ŠKOLSKÝ OBVOD MATEŘSKÉ ŠKOLY LETOVICE

Co by děti měly zvládnout, co s sebou do MŠ


Prázdninový provoz – žádosti

Žádost o přijetí do MŠ Letovice, Čapkova

Žádost o přijetí do MŠ Komenského


GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Legal claim_GDPR


Provozní řád MŠ Třebětínská od 4. 9. 2017

Školní řád MATEŘSKÉ ŠKOLY – od 3. 9. 2018 – aktualizace

Směrnice o výši úplaty za předškolní vzdělávání, školní rok 2020-2021

ŠVP od 4. 9. 2017 – aktualizace


Pověřený konzultant pro komunikaci se SPC


http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani

Obecně závazná vyhláška Města Letovice č. 6-2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Letovice


Publicita – Podpora EVVO a vybudování přírodní zahrady při MŠ Letovice, Třebětínská


VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2014


Schválený plán nákladů a výnosů MŠ Letovice, Třebětínská z rozpočtu zrřzovatele – 2019 + čerpání za rok 2018

Schválený střednědobý výhled MŠ Letovice, Třebětínská, 2020-2021+ návrh 2022+2023.xlsnovy