Dokumenty

Schůzka s rodiči – 3. 9. 2019

 

OZV 1 2017

ŠKOLSKÝ OBVOD MATEŘSKÉ ŠKOLY LETOVICE

Co by děti měly zvládnout, co s sebou do MŠ

Informace k oznámení zahájení individuálního vzdělávání

Individuální vzdělávání – čestné prohlášení zákonného zástupce

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Legal claim_GDPR

 

Provozní řád MŠ Třebětínská od 4. 9. 2017

Školní řád MATEŘSKÉ ŠKOLY – od 3. 9. 2018 – aktualizace

Směrnice o výši úplaty za předškolní vzdělávání, školní rok 2019-2020

ŠVP od 4. 9. 2017 – aktualizace

 

Pověřený konzultant pro komunikaci se SPC

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani

Obecně závazná vyhláška Města Letovice č. 6-2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Letovice

 

Výroční zpráva za kalendářní rok 2018

Publicita – Podpora EVVO a vybudování přírodní zahrady při MŠ Letovice, Třebětínská

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za kalendářní rok 2014

 

 

 

Plán nákladů a výnosů MŠ Letovice, Třebětínská z rozpoctu zrizovatele 2018 + cerpání 2017

Schválený plán nákladů a výnosů MŠ Letovice, Třebětínská z rozpočtu zrřzovatele – 2019 + čerpání za rok 2018

Schválený střednědobý výhled MŠ Třebětínská 2020-2021

Návrh střednědobého výhledu MŠ Letovice, Třebětínská 2020-2023