Informace k návratu do mateřské školy od 12. 4. 2021

Od admin

Na základě mimořádného opatření MZ s účinností ode dne 12. 04. 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v MŠ, s výjimkou dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.…

Otevření ZŠ Letovice pro dětskou skupinu

Od admin

Hejtman JMK rozhodnul dne 8. 3. 2021, že Základní škola Letovice, příspěvková organizace se stala součástí škol zajišťujících péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž rodiče jsou zaměstnanci vybraných profesí (viz níže). Provoz školy od středy 10. 3. 2021 se týká dětí MŠ a tříd 1. stupně ZŠ (2 – 10 let). Škola bude otevřena v době od 6:30 do…

DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY V MŠ

Od admin

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření MŠ a povinnosti distančně vzdělávat předškoláky, Vám pro ně posíláme emailem a také zde předkládáme, vždy 1 x za 14 dní, úkoly a činnosti. Všechny úkoly a činnosti jsou vždy podrobně popsány a vysvětleny. Při plnění úkolů si děti procvičí dovednosti z  různých oblastí, jejichž zvládnutí je důležité pro úspěšný…

UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL V ČR

Od admin

Vážení rodiče, MŠ zůstávají i nadále zavřené. Situace se neustále vyvíjí. Vláda ČR by měla dát přesnější informace o návratu dětí do škol v průběhu příštího týdne (22. – 28. 3. 2021). O termínu a podmínkách otevření MŠ vás budeme včas informovat. Nadále bude pokračovat distanční vzdělávání předškoláků.  Informace o ošetřovném, viz níže. Nové informace…