Vážení rodiče,

MŠ zůstávají i nadále zavřené. Situace se neustále vyvíjí. Vláda ČR by měla dát přesnější informace o návratu dětí do škol v průběhu příštího týdne (22. – 28. 3. 2021). O termínu a podmínkách otevření MŠ vás budeme včas informovat.

Nadále bude pokračovat distanční vzdělávání předškoláků. 

Informace o ošetřovném, viz níže.

Nové informace o úplatě za předškolní vzdělávání (březen, duben 2021) v podstránce Úplata za předškolní vzdělávání.

Zveřejněno 19. 3. 2021.

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé epidemické situaci se Vláda ČR rozhodla uzavřít po dobu tří týdnů mateřské školy. Určitě stávající situaci sledujete také a tuto informaci už jste zaregistrovali. 

Pro zaměstnané rodiče tato situace určitě není jednoduchá. Pokud byste chtěli využít ošetřovné z důvodu uzavření MŠ, formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, naleznete na stránkách www.cssz.cz. Tento formulář vyplníte sami a uplatníte u vašeho zaměstnavatele. MŠ potvrzení nevydává (není potřeba).

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Dětem s povinným předškolním vzděláváním (předškolákům) budeme prostřednictvím zasílání do emailových stránek zákonných zástupců a na webu poskytovat náměty na činnosti s dětmi doma, pracovní listy a další. Každé pondělí vám pošleme činnosti na celý týden.  Pracovní listy budou k vyzvednutí i v budově MŠ každé úterý od 8.00 do 12.00 hod. Distanční výuka je pro předškoláky povinná, proto úkoly s dětmi plňte a po návratu do MŠ je přineste ke kontrole.

Začátkem příštího týdne můžete očekávat první náměty a úkoly. 

Úplata za předškolní vzdělávání bude za měsíc březen 2021 snížena, přeplatek vám bude zaslán na váš bankovní účet.

Pro případné dotazy volejte na tel.: +420 605 785 652, nebo na email: ms.trebetin@tiscali.cz

Provoz mateřské školy by měl být obnoven v pondělí 22. 3. 2021. 

Sledujte průběžně webové stránky MŠ. 

Vážení rodiče, přeji vám hodně sil a pevné zdraví, abychom vše společně zvládli!   

Zveřejněno 25. 2. 2021.