Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření MŠ a povinnosti distančně vzdělávat předškoláky, Vám pro ně posíláme emailem a také zde předkládáme, vždy 1 x za 14 dní, úkoly a činnosti.

Všechny úkoly a činnosti jsou vždy podrobně popsány a vysvětleny. Při plnění úkolů si děti procvičí dovednosti z  různých oblastí, jejichž zvládnutí je důležité pro úspěšný start v 1. třídě ZŠ. Je to sice jen malá část činností s dětmi ve třídě a edukativně stimulačních skupin, které by v jiné době fungovaly, ale buďme rádi i za toto.

Kdo nemá možnost si materiály vytisknout, může si je vyzvednout vždy v úterý od 8 do 12 hod. v naší MŠ. Dejte nám však vědět (telefon, email) nejpozději v pondělí večer, podklady Vám nachystáme.

Distanční výuka pro předškoláky je povinná (omlouvat můžeme pouze nemoc dítěte), proto úkoly s dětmi plňte a po znovuotevření MŠ je doneste ke kontrole. 

Předškoláci s povinným předškolním vzděláváním, kteří navštěvují Dětskou skupinu při ZŠ Letovice nebo MŠ Boskovice, Na Dolech, tyto úkoly vypracovávat nemusí, ale mohou.

Věříme, že pro vás tyto činnosti nebudou stresem, ale zábavou v čase stráveném s vašimi dětmi.

Děkujeme vám, kteří zasíláte informace (email, fotky) o tom, jak se dětmi daří úkoly plnit. Za každou zpětnou vazbu budeme rádi i nadále.

Víme, že situace není lehká, moc si toho vážíme A PŘEJEME VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ.

S případnými dotazy se obracejte na tel. 605 785 652 nebo na email: mstrebetin.odhlasky@seznam.cz

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ