Zjišťujeme docházku dětí v období středa 27. 10. a pátek 29. 10. (podzimní prázdniny).

Závazně své děti nahlaste nebo odhlaste učitelkám ve třídách do pátku 22. 10.

 

 

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ

v úterý 30. 11. od 8.00 hod.

PHOTODIENST  BRNO – téma: POHODA VÁNOC

Nezapomeňte kromě oblečení také na vhodnou obuv.

Vzhledem k epidemickým opatřením neumožňujeme fotografování se sourozenci, kteří nechodí do MŠ a vstup rodičů do třídy.

Děkujeme za pochopení!

Ukázka: Photodienst – Pohoda Vánoc

 

 

Upozornění pro rodiče

Návrat dětí do MŠ ze zahraničí

Vzhledem k opatření s účinností od 9. 7. 2021 je povinností zákonného zástupce dítěte při návratu ze zahraničí na území České republiky ze zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem přesahujících 12 hodin a v případě sousední země přesahující 24 hodin dodržet všechna platná nařízení.

V případě mateřské školy nesmí být umožněna přítomnost dětí v MŠ, po dobu 7 dnů, jde-li o návrat ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, a po dobu 10 dnů, jde-li o návrat ze země s extrémním rizikem nákazy.

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Prosíme, sledujte aktuální informace o situaci Covid – 19 a zodpovědně přistupujte k návratu dětí do MŠ.

Prosíme rodiče, aby po návratu z dovolené respektovali všechna aktuální hygienická opatření.

Díky dodržování hygienických pravidel stanovených v MŠ a vaší zodpovědnosti chceme předcházet případné karanténě a uzavírání MŠ.

Děkujeme za spolupráci.

 

 

Z důvodu protiepidemických opatření se nebude konat schůzka s rodiči.

Se všemi informacemi ze schůzky se seznamte buď na nástěnce v MŠ, nebo na našich webových stránkách

(www.msletovice-trebetinska.cz).

Poté se podepište do přiložené listiny a vyplňte seznam dětí (nadstandartní aktivity).

Nejpozději do 10. 9. 2021.

 

Dokument k přečtení:

Schůzka s rodiči – září 2021

 

INFORMACE – ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

PRO LEPŠÍ START – VSTUP DO MŠ Vaše dítě určitě nezvládne všechny následující činnosti před nástupem do školky. Čím víc toho ale bude umět, tím to pro něj bude jednodušší a méně stresující. Pro děti je nástup do MŠ velkým krokem do neznáma, poznávají nové kamarády,…

PRAVIDLA ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Vzhledem i nadále trvajícím opatřením kvůli zamezení šíření onemocnění COVID-19 budou podmínky adaptace nových dětí následující: – pokud to není nutné, předejte dítě p. uč. pouze ve dveřích třídy – v případě adaptačních problémů dítěte (po domluvě s p. uč.), bude umožněn vstup max. jednoho rodiče s dítětem…